Machineryline » Special Truck Parts BV

Special Truck Parts BV

关于我们
照片库
地图
联系方式 Special Truck Parts BV
库存内: 13 条广告
卖方已与 Machineryline 合作 1 年 年
电话号码已检查
René Pol
René Pol
语言: 英语, 德语, 荷兰语
+31 6 537... 显示 +31 6 53705117
地址
荷兰, 9468 TE, Annen, De Hullen, 8a
卖方当地时间: 00:39 (CET)
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
captcha
荷兰, Annen, De Hullen, 8a
广告 Special Truck Parts BV
过滤器

搜索结果: 13 条广告

分类: 放置于
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
€14,750 USD CNY ≈ US$16,620 ≈ ¥105,200
救护车
载重能力 1311 千克 欧元 Euro 5
06/2013 英里里程 360541 千米 功率 190 马力
荷兰, Assen
根据请求提供价格
消防车
欧元 Euro 3 悬架 弹簧/弹簧
02/2002 英里里程 53624 千米 功率 180 千瓦
荷兰, Annen
€10,750 USD CNY ≈ US$12,110 ≈ ¥76,670
救护车
载重能力 1311 千克 欧元 Euro 5
11/2013 英里里程 411846 千米 功率 190 马力
荷兰, Annen
€7,950 USD CNY ≈ US$8,958 ≈ ¥56,700
消防车
欧元 Euro 1 悬架 弹簧/弹簧
04/1995 英里里程 32014 千米 功率 118 千瓦
荷兰, Annen
€14,500 USD CNY ≈ US$16,340 ≈ ¥103,400
救护车
载重能力 672 千克 欧元 Euro 5
01/2013 英里里程 326750 千米 功率 190 马力
荷兰, Annen
根据请求提供价格
消防车
悬架 弹簧/弹簧
09/1995 英里里程 70678 千米 功率 177 千瓦
荷兰, Annen
€13,975 USD CNY ≈ US$15,750 ≈ ¥99,680
救护车
载重能力 740 千克 欧元 Euro 5
01/2014 英里里程 424417 千米 功率 190 马力
荷兰, Annen
€8,975 USD CNY ≈ US$10,110 ≈ ¥64,010
消防车
欧元 Euro 1
1994-04-07 英里里程 55490 千米 功率 130 千瓦
荷兰, Annen
根据请求提供价格
消防车
欧元 Euro 3 悬架 弹簧/弹簧
07/2006 英里里程 15518 千米 功率 118 千瓦
荷兰, Annen
根据请求提供价格
消防车
英里里程 功率 117 千瓦
荷兰, Annen
€18,750 USD CNY ≈ US$21,130 ≈ ¥133,700
消防车
欧元 Euro 2 悬架 弹簧/弹簧
03/1996 英里里程 40240 千米 功率 177 千瓦
荷兰, Annen
€19,750 USD CNY ≈ US$22,250 ≈ ¥140,900
消防车
欧元 Euro 2 悬架 弹簧/弹簧
01/1997 英里里程 59562 千米 功率 177 千瓦
荷兰, Annen
根据请求提供价格
消防泵
英里里程 功率 117 千瓦
荷兰, Annen