Machineryline » Sancheng Machinery Co., LTD
关于我们
地图

Sancheng Machinery Co., LTD

联系方式
库存内: 311 条广告
在 Machineryline 注册 1
电话号码已检查
Jenna
Jenna
语言: 中文, 英语
+86 136 656... 显示 +86 136 6569 6951
地址
中国, Hefei Anhui, Fortune Center Jin Yuan Rd.
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
验证码
广告 Sancheng Machinery Co., LTD
过滤器

310 条广告: 搜索结果

分类: 放置于
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
US$17,300 EUR CNY ≈ €16,050 ≈ ¥123,900
履带式挖掘机
欧元 Euro 3
2016 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$46,200 EUR CNY ≈ €42,870 ≈ ¥330,900
推土机
欧元 Euro 2
2015 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui Province, China
US$19,900 EUR CNY ≈ €18,470 ≈ ¥142,500
履带式挖掘机
欧元 Euro 2
2012 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$28,300 EUR CNY ≈ €26,260 ≈ ¥202,700
履带式挖掘机
欧元 Euro 2
2014 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$28,100 EUR CNY ≈ €26,070 ≈ ¥201,200
履带式挖掘机
欧元 Euro 2
2013 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$27,800 EUR CNY ≈ €25,800 ≈ ¥199,100
履带式挖掘机
欧元 Euro 2
2014 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$23,900 EUR CNY ≈ €22,180 ≈ ¥171,200
平路机
欧元 Euro 3 悬架 弹簧/空气
2015 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$23,900 EUR CNY ≈ €22,180 ≈ ¥171,200
平路机
欧元 Euro 3 悬架 弹簧/弹簧
2015 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$21,800 EUR CNY ≈ €20,230 ≈ ¥156,100
履带式挖掘机
欧元 Euro 3
2019 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$17,900 EUR CNY ≈ €16,610 ≈ ¥128,200
轮式装载机
欧元 Euro 3 悬架 弹簧/弹簧
2020 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$23,900 EUR CNY ≈ €22,180 ≈ ¥171,200
履带式挖掘机
欧元 Euro 3
2018 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$97,100 EUR CNY ≈ €90,100 ≈ ¥695,400
履带式挖掘机
欧元 Euro 4
2022 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$17,900 EUR CNY ≈ €16,610 ≈ ¥128,200
推土机
欧元 Euro 3
2014 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$20,400 EUR CNY ≈ €18,930 ≈ ¥146,100
履带式挖掘机
欧元 Euro 3
2017 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui
US$83,800 EUR CNY ≈ €77,760 ≈ ¥600,100
水陆两用挖掘机
欧元 Euro 3
2017 英里里程 功率
中国, Hefei Anhui