Machineryline » RAF-TRUCK Rafał Daszczyk

RAF-TRUCK Rafał Daszczyk

关于我们
地图
联系方式 RAF-TRUCK Rafał Daszczyk
库存内: 3 条广告
卖方已与 Machineryline 合作 1 年 年
电话号码已检查
语言: 波兰语, 德语
一 - 五 09:00 - 17:00
+48 728 46... 显示 +48 728 465 220
地址
波兰, 98-300, Wieluń, Fabryczna7A
卖方当地时间: 23:55 (CET)
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
captcha
波兰, Wieluń, Fabryczna7A
广告 RAF-TRUCK Rafał Daszczyk
过滤器

搜索结果: 3 条广告

分类: 放置于
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
€55,300 PLN USD PLN 253,000 ≈ US$62,310
轮式装载机
2018 英里里程 2768 摩托小时 功率
波兰, Wieluń
€53,550 PLN USD PLN 245,000 ≈ US$60,340
轮式装载机
2018 英里里程 3043 摩托小时 功率
波兰, Wieluń
€19,020 PLN USD PLN 87,000 ≈ US$21,430
带侧帘半挂车
2018 英里里程 功率
波兰, Wieluń