Machineryline » MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL

MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL

关于我们
地图
联系方式 MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL
库存内: 16 条广告
卖方已与 Machineryline 合作 1 年 年
电话号码已检查
地址
罗马尼亚, DN 69 Timisoara - Arad , km 22
卖方当地时间: 00:39 (EET)
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
captcha
罗马尼亚, DN 69 Timisoara - Arad , km 22
广告 MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL
过滤器

搜索结果: 16 条广告

分类: 放置于
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
€39,000 USD CNY ≈ US$43,950 ≈ ¥278,200
联合收割机
2009 英里里程 功率 175 马力
罗马尼亚
€119,000 USD CNY ≈ US$134,100 ≈ ¥848,800
轮式拖拉机
2017 英里里程 功率 280 马力
罗马尼亚
轮式拖拉机 NEW HOLLAND M 100 轮式拖拉机 NEW HOLLAND M 100 轮式拖拉机 NEW HOLLAND M 100
3
联系卖方
€19,000 USD CNY ≈ US$21,410 ≈ ¥135,500
轮式拖拉机
1994 英里里程 功率
罗马尼亚
€39,500 USD CNY ≈ US$44,510 ≈ ¥281,700
轮式拖拉机
2010 英里里程 8460 摩托小时 功率 196 马力
罗马尼亚
€63,000 USD CNY ≈ US$70,990 ≈ ¥449,300
联合收割机
2012 英里里程 3293 摩托小时 功率 276 马力
罗马尼亚
€76,900 USD CNY ≈ US$86,650 ≈ ¥548,500
联合收割机
2012 英里里程 1992 摩托小时 功率 276 马力
罗马尼亚
€114,900 USD CNY ≈ US$129,500 ≈ ¥819,500
轮式拖拉机
2014 英里里程 功率 450 马力
罗马尼亚
€143,900 USD CNY ≈ US$162,100 ≈ ¥1,026,000
联合收割机
2016 英里里程 280 摩托小时 功率 360 马力
罗马尼亚
€123,900 USD CNY ≈ US$139,600 ≈ ¥883,700
联合收割机
2014 英里里程 862 摩托小时 功率 360 马力
罗马尼亚
€93,400 USD CNY ≈ US$105,200 ≈ ¥666,200
轮式拖拉机
2015 英里里程 2897 摩托小时 功率 215 马力
罗马尼亚
€129,000 USD CNY ≈ US$145,400 ≈ ¥920,100
轮式拖拉机
2016 英里里程 5268 摩托小时 功率
罗马尼亚
€9,000 USD CNY ≈ US$10,140 ≈ ¥64,190
翻转犁
2016 英里里程 功率
罗马尼亚
€46,500 USD CNY ≈ US$52,400 ≈ ¥331,700
联合收割机
2008 英里里程 功率 348 马力
罗马尼亚
翻转犁 Vogel & Noot Plus XS 950 翻转犁 Vogel & Noot Plus XS 950 翻转犁 Vogel & Noot Plus XS 950
3
联系卖方
€9,600 USD CNY ≈ US$10,820 ≈ ¥68,470
翻转犁
2011 英里里程 功率
罗马尼亚
固定式肥料撒布机 AMAZONE ZA-M 1500 固定式肥料撒布机 AMAZONE ZA-M 1500 固定式肥料撒布机 AMAZONE ZA-M 1500
3
联系卖方
€4,750 USD CNY ≈ US$5,352 ≈ ¥33,880
固定式肥料撒布机
容积 3 升
2008 英里里程 功率
罗马尼亚