Machineryline » JACEK ŻELAZKO ''SKUP-SPRZEDAŻ"

JACEK ŻELAZKO ''SKUP-SPRZEDAŻ"

关于我们
照片库
地图
联系方式 JACEK ŻELAZKO ''SKUP-SPRZEDAŻ"
库存内: 5 条广告
电话号码已检查
语言: 德语, 波兰语, 英语
+48 739 68... 显示 +48 739 687 772
语言: 波兰语
+48 693 99... 显示 +48 693 990 668
地址
波兰, 23-310, Modliborzyce, Majdan 17
卖方当地时间: 11:20 (CET)
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
captcha
波兰, Modliborzyce, Majdan 17
广告 JACEK ŻELAZKO ''SKUP-SPRZEDAŻ"
过滤器

搜索结果: 5 条广告

分类: 放置于
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
€6,800 USD CNY ≈ US$7,754 ≈ ¥49,230
轮式挖掘机
12/1990 英里里程 3600 摩托小时 功率
波兰, Modliborzyce
€30,500 USD CNY ≈ US$34,780 ≈ ¥220,800
伸缩臂叉装机
11/2001 英里里程 7500 摩托小时 功率
波兰, Modliborzyce
€27,500 USD CNY ≈ US$31,360 ≈ ¥199,100
轮式挖掘机
07/2006 英里里程 8400 摩托小时 功率
波兰, Modliborzyce
€125 USD CNY ≈ US$142.50 ≈ ¥905
其他特种机械轮胎
2018 英里里程
波兰, Modliborzyce
€100 USD CNY ≈ US$114 ≈ ¥724
其他
11/2017 英里里程
波兰, Modliborzyce