Machineryline » P.H.U. DARIUSZ SIEMIENIEWSKI

P.H.U. DARIUSZ SIEMIENIEWSKI

关于我们
地图
联系方式 P.H.U. DARIUSZ SIEMIENIEWSKI
库存内: 10 条广告
卖方已与 Machineryline 合作 2 年 年
电话号码已检查
语言: 波兰语, 俄语, 英语
+48 605 56... 显示 +48 605 565 650
地址
波兰, 07-203, Somianka, Ostrowy 20
卖方当地时间: 00:38 (CET)
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
captcha
波兰, Somianka, Ostrowy 20
广告 P.H.U. DARIUSZ SIEMIENIEWSKI
过滤器

搜索结果: 10 条广告

分类: 放置于
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
€42,000 USD CNY ≈ US$47,330 ≈ ¥299,600
挖掘装载机
2010 英里里程 功率
波兰, Somianka
€36,000 USD CNY ≈ US$40,560 ≈ ¥256,800
履带式挖掘机
英里里程 功率
波兰, Somianka
€41,500 USD CNY ≈ US$46,760 ≈ ¥296,000
挖掘装载机
2007 英里里程 11000 摩托小时 功率
波兰, Somianka
€80,000 USD CNY ≈ US$90,140 ≈ ¥570,600
轮式装载机
2017 英里里程 功率
波兰, Somianka
轨行挖掘机 ATLAS 1404 K ZW 轨行挖掘机 ATLAS 1404 K ZW 轨行挖掘机 ATLAS 1404 K ZW
3
联系卖方
€105,000 USD CNY ≈ US$118,300 ≈ ¥748,900
轨行挖掘机
2015 英里里程 功率
波兰, Somianka
€33,500 USD CNY ≈ US$37,750 ≈ ¥238,900
轮式挖掘机
2010 英里里程 功率
波兰, Somianka
€42,500 USD CNY ≈ US$47,890 ≈ ¥303,100
履带式挖掘机
2011 英里里程 功率
波兰, Somianka
€43,500 USD CNY ≈ US$49,020 ≈ ¥310,300
平路机
1999 英里里程 功率
波兰, Somianka
€37,000 USD CNY ≈ US$41,690 ≈ ¥263,900
挖掘装载机
2009 英里里程 功率
波兰, Somianka
€34,700 USD CNY ≈ US$39,100 ≈ ¥247,500
自卸车
2008 英里里程 功率
波兰, Somianka